Put your alternative Non Flash content here.

 
گروه بندی محصولات[Alternative text]
TDF
[Alternative text]
TDF
[Alternative text]
TDF
[Alternative text]
TDF
[Alternative text]
TDF
TDF(فن های فوروارد دوبل)

فنهــای گــریـزاز مرکز فــوروارد ،دارای دبــی وفشـاراستاتیک بیشتـری نسبت به مدل بکوارد البتــه درسایــز و دور یکسان میباشنــد . همچنین صـدای کمتری ایجاد میکنند .

جــریان هــوای تولیــدی این فنهــا از 600m3/h تا 140.000m3/h میباشد وهمچنین فشاری بالاتـــراز 1500Pa تولیـــد میکنند .

این مـدل فنـها از سایز 7-7 تا بالاتـــراز 30-28 (اینـــچ) تولید میشوند .