Put your alternative Non Flash content here.

 
گروه بندی محصولاتTSF(اگزوست فن)

اگــزوست فنهای تولیــــدی این شرکت با علامت اختصاری TSF شناخته میشوند کـــــه ازنـــــوع فوروارد ودارای کمترین صدا وهمچنین راندمان وکارکرد ایده آل دردورهای مناسب نسبت بــــــــه مدلهـــــای دیگر میباشند .

جــریان هــوای 200m3/h تا 40.000m3/h وفشارکـل بالاتراز 2200Pa را پوشش میدهنـــد.

این مــدل فنها ازسایــز 4-9 تا 14-30 تولید می شوند .