Put your alternative Non Flash content here.

 
گروه بندی محصولاتTBA( فن های ایرفویل)
دربین انواع فن های گریزاز مرکز، فن های ایـرفویل بهترین نوع میباشنـد ودارای ویژگیهایی هستند ازجمله :

1) بیشترین راندمان در بین همه فن های سانتریفوژ

2) کمترین میزان صـدا

3) بالاترین استحکام از نظر ساختاری را دارند که میتوانند با دورهای بالا کار
کنند و در نهایت فشار استاتیک بالاتراز 30 اینچ آب تولیـــد کنند .

4) پروفایل پــره ها بـه صورت ایـرفویل توخالی (hallow airfoil ) طـراحی وساخته شده است در نتیجه بیشترین راندمان را در بین انواع مدلهای ایرفویل دارا میباشد .

5) میــزان جـریان هوای تولیـدی (دبــی) بین m3/ h 3.000 تا m3/ h 100.000 میباشــد.

6) فشارکــل (Pt) بیش از 3.000 Pa .

7) سایــــز از 450 تا 800 .

TDF(فن های فوروارد دوبل)
فنهــای گــریـزاز مرکز فــوروارد ،دارای دبــی وفشـاراستاتیک بیشتـری نسبت به مدل بکوارد البتــه درسایــز و دور یکسان میباشنــد . همچنین صـدای کمتری ایجاد میکنند .

جــریان هــوای تولیــدی این فنهــا از 600m3/h تا 140.000m3/h میباشد وهمچنین فشاری بالاتـــراز 1500Pa تولیـــد میکنند .

این مـدل فنـها از سایز 7-7 تا بالاتـــراز 30-28 (اینـــچ) تولید میشوند .

TSF(اگزوست فن)
اگــزوست فنهای تولیــــدی این شرکت با علامت اختصاری TSF شناخته میشوند کـــــه ازنـــــوع فوروارد ودارای کمترین صدا وهمچنین راندمان وکارکرد ایده آل دردورهای مناسب نسبت بــــــــه مدلهـــــای دیگر میباشند .

جــریان هــوای 200m3/h تا 40.000m3/h وفشارکـل بالاتراز 2200Pa را پوشش میدهنـــد.

این مــدل فنها ازسایــز 4-9 تا 14-30 تولید می شوند .