Put your alternative Non Flash content here.

 
گروه بندی محصولات[Alternative text]
TBA Series
فن های ایرفویل
[Alternative text]
[Alternative text]
TBA
یوتیلیتی ایرفویل
[Alternative text]
TBA
TBA( فن های ایرفویل)

دربین انواع فن های گریزاز مرکز، فن های ایـرفویل بهترین نوع میباشنـد ودارای ویژگیهایی هستند ازجمله :

1) بیشترین راندمان در بین همه فن های سانتریفوژ

2) کمترین میزان صـدا

3) بالاترین استحکام از نظر ساختاری را دارند که میتوانند با دورهای بالا کار
کنند و در نهایت فشار استاتیک بالاتراز 30 اینچ آب تولیـــد کنند .

4) پروفایل پــره ها بـه صورت ایـرفویل توخالی (hallow airfoil ) طـراحی وساخته شده است در نتیجه بیشترین راندمان را در بین انواع مدلهای ایرفویل دارا میباشد .

5) میــزان جـریان هوای تولیـدی (دبــی) بین m3/ h 3.000 تا m3/ h 100.000 میباشــد.

6) فشارکــل (Pt) بیش از 3.000 Pa .

7) سایــــز از 450 تا 800 .